Zásady o ochraně osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými spolkem InBáze (dále jen „InBáze“ či „provozovatel stránek“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla​

Při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vycházejí i naše Zásady ochrany soukromí.

Shromažďování a použití údajů​

InBáze plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek shromažďujeme informace o vašich návštěvách na internetových stránkách Interkulturní mediace. Jsou to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili a datech a časech přístupu. Uvedené údaje využíváme pro zlepšení naší elektronické prezentace. Současně také evidujeme, z jakého místa na webu jste přišli. K tomuto účelu je použita služba Google Analytics. Bližší informace o této službě si můžete přečíst na stránce Google Analytics.

InBáze neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře „Kvalifikační kurz → Přihláška online“, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek InBázi, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a provozovatel stránek ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů InBáze dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek provozovatele stránek, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

Používání cookies a obdobných technologií

InBáze používají cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie umožňují InBáze poskytnout Vám informace přizpůsobené Vašim potřebám a jejich efektivní administraci.

Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat.

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

Přesunout se na začátek